Μνήμες από τα μακεδονικά οχυρά *

* Οι αναμνήσεις του έφεδρου ανθυπολοχαγού διαβιβάσεων  Θωμά Ταβλαρίδη, που η γερμανική επίθεση του 1941 τον βρήκε στο οχυρό Λίσσε στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας. Η κήρυξη του πολέμου του 1940 με βρήκε να υπηρετώ ως έφεδρος ανθυπολοχαγός διαβιβάσεων στα μακεδονικά οχυρά και συγκεκριμένα στο οχυρό «Λίσσε» που, μαζί με τα «Πυραμιδοειδές», «Ντάσαβλι», «Περιθώρι» και «Μαλιάγκα», συγκροτούσαν…