ΠΥΡΟΒΟΛΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

Πίσω από το κατεστραμμένο πυροβόλο  των 6 δακτύλων (152 χιλιοστών) που βλέπει ο επισκέπτης, ανηφορίζοντας την κλίμακα που οδηγεί στο κεντρικό Ηρώο του Ρούπελ, “κρύβεται” μια συγκινητική ιστορία ηρωισμού και αυτοθυσίας.

Πρόκειται για πυροβόλο της Πυροβολαρχίας του ήρωα Λοχαγού (ΠΒ) Αλέξανδρου Κυριακίδη, που σκοτώθηκε με τους άνδρες του στη θέση Κρακώρ (σημερινή Τσούκα), όταν  βομβαρδίστηκε από τα γερμανικά στούκας στις 7/4/1941.

Η πυροβολαρχία αποτελούνταν από τέσσερα πυροβόλα των έξι δακτύλων  και ήταν εντός σκεπάστρων, στις χαραδρώσεις του υψώματος Κρακώρ. Η δράση της πυροβολαρχίας αυτής υπήρξε εξαιρετική κατά την γερμανική επίθεση, την 6η και 7η Απριλίου 1941, και ο εντοπισμός της απετέλεσε ιδιαίτερο πρόβλημα για την γερμανική διοίκηση. Έβαλε εναντίον όλων των στόχων είτε κατόπιν αιτήσεως του διοικητού του οχυρού Ρούπελ είτε εξ ιδίας πρωτοβουλίας του διοικητού της.

Ο διοικητής της πυροβολαρχίας, Λοχαγός Κυριακίδης Αλέξανδρος, επέδειξε υπέροχο πνεύμα αυτοθυσίας. Αν και ειδοποιήθηκε από τους στρατιώτες του για τον εντοπισμό της πυροβολαρχίας, από διεισδύσαντες Γερμανούς αλλά και από τους επιθετικούς σχηματισμούς σμήνους αεροσκαφών, συνέχισε τις βολές εναντίον των υποδεικνυομένων στόχων.

Στις 7/4/1941  τρία σμήνη των δώδεκα αεροσκαφών βομβάρδισαν τις θέσεις της πυροβολαρχίας και έθαψαν κάτω από τόνους χωμάτων τον λοχαγό Κυριακίδη, τον αξιωματικό βολής Ανθυπολοχαγό Βλάχο Πέτρο και ορισμένους στρατιώτες.