ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

Δεξιά στην τελευταία στροφή πριν το Στρατιωτικό Μουσείο, διασώζεται μέρος της γραμμής με αντιαρματικά εμπόδια, που προστάτευσε αποτελεσματικά το Ρούπελ, στη διάρκεια της γερμανικής επίθεσης κατά τον Β΄ Π.Π. Η γραμμή, που ξεκινούσε από τον ποταμό Στρυμόνα και κατέληγε ανατολικά του οχυρού Εξόδου (Αν. Προφήτες), αποτελούνταν από τσιμεντένια “Δόντια του Δράκοντα” και σιδηροτροχιές, και το μήκος της άγγιζε τα 2,5 χλμ.

Το μεγαλύτερο μέρος της αντιαρματικής γραμμής του Ρούπελ, καταστράφηκε τα νεότερα χρόνια, λόγω των εργασιών χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής που ενώνει Ελλάδα και Βουλγαρία, αλλά και των πρόσφατων έργων κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού.